Договір публічної оферти

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:
1.1. Сайт – інтернет-ресурс https://profisad.com.ua/
1.2. Відвідувач Сайту – фізична особа, яка заходила на Сайт без мети розміщення Замовлення.
1.3. Користувач Сайту – фізична особа, Відвідувач Сайту, який приймає умови цього Договору і бажає здійснити Замовлення в Інтернет-магазині.
1.4. Покупець – Користувач, що розмістив Замовлення в Інтернет-магазині.
1.5. Інтернет-магазин рослин Профісад – це автоматична система збору замовлень, що належить Продавцю і розміщена на Сайті, в якій Покупець отримує всю наявну у Продавця інформацію про Товари і в якій Покупець залишає замовлення на придбання Товару, шляхом натискання кнопки «ЗАМОВИТИ», у відповідності з усіма умовами і правилами Сайту.
1.6. Продавець – Фізична Особа – Підприємець Табанець Тетяна
1.7. Товар – рослини.
1.8. Замовлення – належним чином оформлений запит Покупця на придбання і доставку за вказаною Покупцем адресою Товарів, обраних на Сайті.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
2.1. Цей Договір, розміщений на офіційному Сайті Продавця https://profisad.com.ua/, є Публічною офертою і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу товарів дистанційним способом (тобто через інтернет-магазині рослин Профісад).
2.2. Даний договір є публічною офертою, тобто його умови, відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, є однаковими для всіх Покупців.
2.3. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов Даного договору, тобто публічної оферти інтернет-магазину рослин Профісад, є факт оформлення замовлення шляхом натискання на Сайті (https://peranfood.com/) на посилання (кнопку) «ЗАМОВИТИ» і оплати замовлення в розмірі ста відсотків на умовах даного Договору.
2.4. Укладаючи цей Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з усіма його умовами. Покупець, який є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Крім цього, укладенням цього Договору, Покупець підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.
2.5. Зміни не можуть бути внесені після прийняття оферти Покупцем в порядку, передбаченому Офертою.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати Товар у власність Покупця на підставі Замовлення, оформленого шляхом замовлення в інтернет-магазині рослин Профісад або в інший спосіб, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та оплатити його вартість.
3.2. Даний Договір регулює відносини купівлі-продажу в інтернет-магазині рослин Профісад, в тому числі:
3.2.1. Добровільний вибір Покупцем Товарів в інтернет-магазині рослин Профісад;
3.2.2. Самостійне оформлення Покупцем Замовлення в інтернет-магазині рослин Профісад;
3.2.3. Оплата Покупцем Замовлення, оформленого в інтернет-магазині рослин Профісад;
3.2.4. Виконання і передача Замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.
3.3. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не перебуває у суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
3.4. Покупець погоджується з умовами цього Договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на посилання (кнопку) «ЗАМОВИТИ» на Сайті або іншим способом, що означає підтвердження Покупцем факту ознайомлення з текстом цього Договору та згоду з його умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця щодо надання своєї згоди звільняє Продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов даної пропозиції і надає Продавцю право скасувати Замовлення в односторонньому порядку
4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при замовленні.
4.2. Покупець самостійно оформлює Замовлення в інтернет-магазині рослин Профісад шляхом додавання обраних Товарів в «Кошик» шляхом натискання кнопки «В КОШИК» або по телефону, вказаному на Сайті.
4.3. Продавець має право відмовити Користувачеві в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Користувач вказав недостовірні дані, а також за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього Договору).
5. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
5.1. Ціна Договору дорівнює сумі Замовлення. Сума замовлення може змінюватися в залежності від вартості, кількості або номенклатури Товару.
5.2. Вартість кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на Сайті.
5.3. Вартість Замовлення визначається шляхом додавання вартості всіх включених в Замовлення Товарів і вартості доставки Товару Покупцеві. Доставка здійснюється безкоштовно по місту Києву, вартість доставки за межі Києва обговорюється з менеджером інтернет-магазину рослин Профісад.
5.4. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення.
Інтернет-магазин рослин Профісад має тільки безготівковий спосіб оплати, за допомогою платіжних банківських карт, який здійснюється до отримання замовлення.
5.5. Оплата здійснюється в національній валюті України – гривні.
5.6. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього Договору.
5.7. Вартість Товару, зазначена на Сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому вартість замовленого Покупцем Товару зміні не підлягає.
6. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ
6.1. Доставка здійснюється, за вибором Покупця, ранкова – в проміжку з 06:00 до 09:00, або вечірня – в проміжку з 20:00 до 21:00.
6.2. Загальний термін доставки Замовлення, складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки.
6.3. Термін обробки Замовлення становить від одноЇ до двадцяти чотирьох годин.
6.4. Термін доставки Замовлення спеціалізованою компанією вказано на web-сайті відповідної компанії в залежності від обраного способу доставки.
7. УМОВИ І ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
7.1. Покупець, протягом однієї доби, не рахуючи дня покупки, має право обміняти або повернути Товар належної якості, якщо він був пошкоджений під час перевезення кур’єром.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Продавець зобов’язаний:
8.1.1. Виконувати умови цього Договору;
8.1.2. Виконувати Замовлення Покупця в разі надходження Оплати від Покупця;
8.1.3. Передати Покупцю Товар, відповідно до обраного зразка на Сайті Продавця, оформленим Замовленням та умовами цього Договору.
8.2. Продавець має право:
8.2.1. В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору;
8.2.2. Інші права, відповідно до чинного законодавства України та цим Договором.
8.3. Покупець зобов’язаний:
8.3.1. Виконувати умови цього Договору;
8.3.2. Ознайомитися з інформацією про товар, розміщеної на Сайті Продавця;
8.3.3. Своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;
8.3.4. При отриманні Товару у особи, яка відповідальна за його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки.
8.4. Покупець має право:
8.4.1. Оформити замовлення на відповідній сторінці сайту Продавця;
8.4.2. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне Виконання умов цього Договору в порядку, передбачення ЦІМ Договором та чіннім законодавством України.
9.2. Продавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних в інтернет-магазині рослин Профісад.
9.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.
9.4. Продавець і Покупець несуть відповідальність за невиконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України.
9.5. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.
9.6. Всі суперечки за цим Договором вирішуються шляхом переговорів. Якщо ж угода не досягнута, спори вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей договір вступає в силу з дня оформлення Замовлення і діє до виконання всіх умов Договору.
11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Укладений згідно даної Оферти Договір вважається укладеним на території України і діє в рамках законодавства України.
11.2. Недійсність будь-якого пункту або частини Договору, укладеного згідно даної Оферти, не призводить до недійсності Договору в цілому.
11.3. При виникненні претензій Покупець повинен звернутися до представника Продавця по телефону або електронній пошті, зазначеними на Сайті.
11.4. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші матеріали, які охороняються Законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.
11.5. Весь зміст Сайту охороняється Законодавством України.
11.6. Відвідувачі, Користувачі і Покупці не мають права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати похідні продукти і ін.
11.7 Інтернет-магазин рослин Профісад може тимчасово частково або повністю бути недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого.
11.8 Політика конфіденційності – невід’ємна частина цього Договору. Вона розміщується на Сайті Продавця.
11.9 Завершення процедури замовлення означає беззастережну згоду Відвідувача Сайту з зазначеними в Політиці конфіденційності умовами обробки персональної інформації Користувача Сайту; в разі незгоди з цими умовами Відвідувач Сайту повинен утриматися від використання Сайту.

Садовий центр "Профісад" - це місце, де живе безліч рослин для вашого саду. Наш садовий центр може стати прекрасним місцем для покупки різних видів рослин, таких як квіти, трави, плодові та листяні кущі та дерева для озеленення Вашого саду, внутрішнього двору, балкону або тераси. 

0
    0
    Кошик
    Кошик ще пустий :(Повернутися в магазин